Välkommen till Lainejaurs Byaförening

 

Vindkraft

 

Byarna Springliden, Mörttjärn och Lainejaur har tillsammans bildat VindByar Ekonomisk förening för att hantera byarnas intressen i vindkraftsparkerna Jokkmokksliden och Storliden i Malå kommun.

Vindkraftsparkerna har tillkommit på initiativ av ortsbefolkningen i dessa byar och Skellefteå Kraft är exploatör.

 

Läs mer på www.vindbyar.se

 

 

Temperatur i

Byastugan

Upplysningar:

Roland Lundqvist, 070-3411344

roland@maxr.se

 

Copyright: Lainejaurs Byaförening © All Rights Reserved - Layout/Info: webmaster@lainejaur.se