Välkommen till Lainejaurs Byaförening


Vindkraft


  Byarna Springliden, Mörttjärn och Lainejaur har tillsammans bildat VindByar Ekonomisk förening för att hantera byarnas intressen i vindkraftsparkerna Jokkmokksliden och Storliden i Malå kommun.

  Vindkraftsparkerna har tillkommit på initiativ av ortsbefolkningen i dessa byar och Skellefteå Kraft är exploatör.


  Läs mer på www.vindbyar.seTemperatur i

Byastugan

 Upplysningar:

Roland Lundqvist, 070-3411344

roland@maxr.se


Copyright: Lainejaurs Byaförening © All Rights Reserved   -   Layout/Info: webmaster@lainejaur.se