Lainejaurs Fiskerättsområde:

   Stadgar


Årsmötesprotokoll:

    2018

    2019 Jakt och fiske


Fiske

  Fiskevårdsområdet bildades 1991 tillsammans av Östra och Västra Lainejaur skifteslag.

Området omfattar sjöarna Lainejaur och Grundträsk samt tjärnar och bäckar i anslutning till nämnda sjöar.

  Nätfiske efter sik var tidigare dominerande, men efter 10 års inplantering av öring har sportfisket ökat. Fiskbeståndet består av öring, sik, gädda, abborre, harr och gullspångslax. Sedan 2014 har vi satt ut ca 300 rödingar per år av varierad storlek.

 

  Det finns fiskekojor vid södra och norra sidan av Grundträsket med möjlighet att övernatta i eller bara sitta och halstra din fisk.


Fiskekort:  Sam Lundquist 0953- 500 23

Gertrud Renström 0953 – 500 53

Eva Larsson, 0953-50075Jakt

  Ett 4000 ha stort jaktvårdsområde 

 


Välkommen till Lainejaurs Byaförening


Copyright: Lainejaurs Byaförening © All Rights Reserved   -   Layout/Info: webmaster@lainejaur.se