OM OSS

Välkommen till Lainejaurs Byaförening


Om oss  

Lainejaur ligger i Malå kommun, Västerbottens län och 10 km norr om Malå samhälle.

Byn Lainejaur är uppdelad i Västra Lainejaur och Östra Lainejaur men båda ligger vid sjön Lainejaur.

Namnet Lainejaur är samiska och betyder fritt översatt Ungbjörkvattnet.

I Lainejaur finns det ca 20 hushåll med 65 personer som är fast boende. Medelåldern är förhållandevis låg.

Under sommaren kan befolkningen öka markant eftersom det finns över femtio fritidshus runt sjön.

Sjön är känd för sitt rena och klara vatten. En "fjällsjö" i skogslandet! Fisket har och har haft stor betydelse för både bofasta och stugägare runt sjön och för de fisketurister som hittat hit.

I Lainejaur har det funnits två gruvor, Lainejaurgruvan och Storlidengruvan, men båda är numera nedlagda. I Lainejaurgruvan bröts det nickel under 2:a världskriget och den gruvan lades ner vid krigsslutet. I Storlidengruvan bröt man koppar och zink och den gruvan lades ner så sent som 2008.

Lainejaur samarbetar sedan ett par år tillbaka med Springliden och Mörttjärn när det gäller vindkraft på bergen Storliden och Jokkmokksliden. Byarna har tillsammans skapat en ekonomisk förening "Vindbyar, ek förening" som ska hantera byarna Mörttjärn, Springliden och Lainejaurs intressen i vindkraftsparkerna Jokkmokksliden och Storliden i Malå kommun.

 

Vindkraft


Byarna Springliden, Mörttjärn och Lainejaur har tillsammans bildat VindByar Ekonomisk förening för att hantera byarnas intressen i vindkraftsparkerna Jokkmokksliden och Storliden i Malå kommun.

Vindkraftsparkerna har tillkommit på initiativ av ortsbefolkningen i dessa byar och Skellefteå Kraft är exploatör.


Läs mer på www.vindbyar.se


Upplysningar:

Roland Lundqvist, 070-3411344

roland@maxr.se